lunduniversity.lu.se

Production Portal

Faculty of Engineering, LTH

Ongoing

Kateryna (Kate) Slipchenko vid svarven där screeningtester görs på nya cBN-baserade skär.

2017-12-15

FLINTSTONE:s första skärverktyg är provade

FLINTSTONE har nu pågått i 22 månader och därmed nästan nått halvvägs. Projekt ingår i EU:s satsning Horizon 2020. Projektets mål är att finna ersättningslösningar för de extremt viktiga

[...]

2017-12-15

Industriell produktion prisad avdelning vid Maskinteknik

I samband med luciafirandet delade maskinstudenterna ut sina sedvanliga priser till lärare och institution. Industriell

[...]

2017-12-15

Forskarkonstellation skall utreda kallåldring av gråjärn

Projektet Konkurrenskraftigt gråjärn för hållbar utveckling är ett projekt som syftar till att förbättra skärbarheten i

[...]

2017-12-15

CATE-Pro representerade på Industrinatten i Malmö och Lund

Industrinatten är en kraftsamling från industrin för att visa upp branschens styrkor. Evenemanget vänder sig till

[...]

Production Portalen

Production is a broad term and encompasses several industries. Production is also a national strategic and economic engine that requires constant evolution and adaptation to external demands and wishes. Production Portal is a gateway to a wide range of information available at the Faculty of Engineering (LTH) to develop, manage and renew the production system and its components.