lunduniversity.lu.se

Production Portal

Faculty of Engineering, LTH

Ongoing

2019-05-09

Tejphållartävling

Nu är årets tejphållartävling avgjord. Gå in och se på bidragen här!

[...]

2018-06-19

Tre vägvisare till framtidens tillverkning

Jan-Eric Ståhl, professor i Industriell produktion, trivs på verkstadsgolvet och med samarbeten som kan resultera i att

[...]

2018-06-19

Expert genom exjobbet

Rebecka Lindvall har slitna skär under lupp. Hennes exjobbsstudie är en del av forskningsprojektet Flintstone, som

[...]

2018-04-12

Sustainable and Resource Efficient Business Performance Measurement Systems (SuREBPMS)

Forskningsprojektet Sustainable and Resource Efficient Business Performance Measurement Systems (SuREBPMS) avslutades

[...]

Production Portalen

Production is a broad term and encompasses several industries. Production is also a national strategic and economic engine that requires constant evolution and adaptation to external demands and wishes. Production Portal is a gateway to a wide range of information available at the Faculty of Engineering (LTH) to develop, manage and renew the production system and its components.